Спростування висновків по аудиту

26 Квітня, 2021
Спростування висновків по аудиту

Щодо спростування недостовірної інформації.

 

На офіційному веб-сайті Державної аудиторської служби України (http://www.dkrs.gov.ua) опубліковано інформацію щодо результатів державного аудиту Державного підприємства «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (далі за текстом — ДП “НАРП”). Проте, вважаємо, що вказана інформація є вирваною з контексту, внаслідок чого така інформація є дещо викривленою та такою, яка не відображає дійсні результати державного аудиту.

 

Так, на ДП«НАРП» проведено державний аудит за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 року, за наслідками якого державні аудитори дійшли висновку, що

«за результатами оцінки ефективності управління, проведеною за сукупністю коефіцієнтів, які характеризують прибутковість та рентабельність діяльності ДП«НАРП», а також виконання фінансового плану за 2017 та 2019 роки ДП «НАРП» має високій рівень, за 2018 рік – середній.

Аналіз показників фінансово-господарської діяльності засвідчив, що в досліджуваному періоді Підприємство є стабільно прибутковим. Зростання обсягу сукупних доходів у 2019 році випереджувальними темпами у порівнянні зі зростанням витрат, надало можливість отримати прибутку на 17 047 тис. грн більше ніж за 2018 рік.

Аналіз економічних показників діяльності Підприємства відносно показників фінансового плану за 2017, 2018, 2019 роки засвідчив виконання плану за сукупними доходами, валовим та чистим прибутком.»

При цьому, публікація на Вашому сайті вирвана з контексту аудиторського звіту щодо господарських відносин між ДП«НАРП», Державним Концерном «Укроборонпром» та спецкомісіонером.

Так, ДП «НАРП» не має повноважень на самостійне укладання договорів на експорт власних послуг (продукції) військового призначення та на ведення переговорів щодо їх реалізації. Підприємство залучає до роботи уповноважених Кабінетом Міністрів України суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності – Державну компанію з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» та її дочірні підприємства, зокрема Дочірнє підприємство ДП «Укрспецекспорт» «Спецтехноекспорт».

Надання ДП «НАРП» послуг з ремонту військової техніки для Міністерства оборони України залежить від обсягів фінансування з державного бюджету. Однак, розуміючи дійсні умови, що склалися в Державі, потребу в літаках та обмеженості в авансовому фінансуванні, з метою збереження фахових працівників, підприємство за рахунок власних обігових коштів здійснює придбання запасних частин та сировини, необхідних для виконання договорів з Міністерством оборони України, що прямо дозволено ст. 631 ЦК України. Крім того, у І півріччі 2020 року укладені відповідні договори та додаткові угоди на виконання відповідних робіт, а роботи були прийняті та оплачені Замовником.

Стосовно несвоєчасного та неякісного виконання умов договорів щодо надання послуг з ремонту авіаційного майна, підприємством понесено зайвих витрат у вигляді штрафів слід вказати, що з об’єктивних причин виникла затримка з виконанням ремонту агрегатів, а саме: через припинення співробітництва з РФ виникли труднощі з імпортозаміщенням певних запчастин. При цьому, незважаючи на застосування штрафних санкцій, за результатами виконання робіт по вказаним договорам, ДП ”НАРП” отримало прибуток.

Що стосується інформації про наявність запчастин, які не використовуються на дату закінчення державного аудиту, ДП НАРП повідомляє, що процес закупівлі є регулярним, специфіка запчастин є стандартною для проведення ремонтних робіт, запаси є на сьогодні високоліквідними, а їх закупівлю здійснено для ремонту літаків, та вони підлягають використанню у виробничій діяльності в майбутньому.

 

Крім того, згідно Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 14.02.2006 № 170 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 березня 2006 р. за № 332/12206, одним з ключових критеріїв фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки є ефективність управління такими підприємствами.

Вказана Методика розділяє три рівні ефективності управління підприємствами: високий, середній, незадовільний.

За наслідками державного аудиту, у 2017 та 2019 роках ДП “НАРП” мав високий рівень ефективності управління, а в 2018 — середній, що підтверджує, що ДП “НАРП” є прибутковим та ефективно діючим підприємством.